top of page

(RP) נציג אחראי לרישום ושיווק תמרוקים בישראל

רישום תמרוקים

 .רישום תמרוקים הנו הליך הנדרש על ידי כל אדם המעוניין לייבא, לייצר, למכור או לשווק תמרוקים בישראל

 הליך רישום התמרוקים מתבצע במשרד הבריאות ומטרתו לייצר סטנדרט של תמרוקים איכותיים ובטוחים לשימוש הציבור

ולקיים מנגנון פיקוח על הליך יבוא מוצרי קוסמטיקה לישראל ושיווק התמרוקים בארץ​.

מי שמעוניין בקבלת רישיון תמרוק נדרש תחילה להגיש בקשה לקבלת רישיון תמרוקים כללי. רק לאחר קבלת רישיון זה, ניתן להגיש טפסים ומסמכים בהתאם ל"נוהל רישוי ורישום תמרוקים".

  • רישום חדש או חידוש רישום של תמרוק שאינו ייעודי או ייעודי (בעל תכונות מסוימות).

  • עדכון שם התמרוק או הוספת גוון לתמרוק.

  • הגשת/קבלת אישור מכירה חופשית (Certificate of Free Sale) – אישור זה ניתן מהרשויות במדינת הייצור של התמרוק, ומשמעותו כי משרד הבריאות המקומי אישר את הפצתו בשוק.

  • קבלת רישיון כללי לאחסון ושיווק תמרוקים. נוהל מיוחד של משרד הבריאות הקובע סטנדרטים למתקני אחסון תמרוקים ושיווקם, ומטפל בשלל היבטים: תנאי אחסון, מבנה, ניקיון והדברה, שיווק, ועוד.

הרגולציה החדשה בענף התמרוקים

 .(EC 1223)  הרגולציה החדשה מבוססת על הרגולציה הנהוגה בארצות אירופה

 .משרד הבריאות פרסם את תקנות הרוקחים החדשות אשר מגדירות את הדרישות מיצרנים, יבואנים ומשווקים בישראל

.השינוי המרכזי בענף בעקבות רפורמת התמרוקים הוא שלכל תמרוק המשווק בישראל יהיה "נציג אחראי" בישראל

 

 נציג אחראי תמרוקים

.נציג אחראי" צריך לעמוד בדרישות תקנות הרוקחים החדשות ובכל ההוראות של משרד הבריאות בנוגע לתמרוקים עליהם הוא אחראי"

עצם העובדה שהנציג האחראי הוא הגורם אשר עובד מול משרד הבריאות ולא היצרנים והיבואנים של התמרוקים, חוסכת להם זמן ברישום התמרוקים ומאפשרת להם לשווק את מוצריהם מוקדם יותר בישראל.

אנו מספקים את כל השירותים של "נציג אחראי" ביניהם: קיום הערכת בטיחות לכל תמרוק, ניהול תיק טכני לתמרוק, סימון התמרוק, תנאי אחסנה ועוד.

.אנו משמשים כ-"נציג אחראי" עבור ארגונים אשר רוצים לשווק את תמרוקיהם במהרה ולהיות רגועים לאורך התהליך

 

.השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם עם מידע נוסף על נציג אחראי תמרוקים

bottom of page