top of page

תפקידי הנציג האחראי בשוק האירופאי

לנציג האחראי קיימים תפקידים רבים בעלי חשיבות גבוהה :

 1. לוודא כי המוצרים הקוסמטיים עומדים בתקנות האיחוד האירופאי לפני שהם יוצאים לשוק האירופאי - כלומר, המוצרים הופקו על פי נהלי תנאי ייצור נאותים (GMP) והתבצעה הערכת בטיחות.

 2. לוודא כי המוצרים ממשיכים לעמוד בתקנות בזמן שהם כבר בשוק.

 3. אימות דרישות מוצרים.

 4. לוודא דיוק בתיוג המוצר הקוסמטי.

 5. הודעת CPNP של מוצרי קוסמטיקה.

 6. לתקשר לרשויות המוסמכות על כל השפעות בלתי רצויות חמורות.

 7. במקרה של אי התאמה של המוצר עם תקנות האיחוד האירופי, על הנציג האחראי לנקוט בכל האמצעים המתאימים, כולל החזרה, הסרת המוצרים או נקיטת פעולה מתקנת כדי להתאים את המוצר לתקנות.

 8. נציג אחראי נדרש למנוע כל סיכון הנשקף ממוצרי הקוסמטיקה עליהם הוא אחראי.

עקבו אחרינו
 • Facebook Basic Square
 • Google+ Basic Square
 • LinkedIn Social Icon
bottom of page