top of page

לפני ואחרי רפורמת התמרוקים- שלבים להליך רישום תמרוקים

הרפורמה בשוק התמרוקים, אשר מבוססת על הרגולציה הנהוגה באירופה, באה לצמצם את הביורוקרטיה הממושכת הנדרשת כיום מיבואנים ויצרנים העוסקים בשיווק מוצרי קוסמטיקה, ובכך להגביר את התחרות בענף.

הרגולציה החדשה בשוק התמרוקים, שמגדירה כי יש לעבוד מול "נציג אחראי" ולא ישירות מול משרד הבריאות, עשויה להוריד את החסמים בענף התמרוקים ולחסוך בזמן רישום התמרוקים בישראל.

שלב 1:

לפני הרגולציה - היבואן נדרש להגיש בקשה למשרד הבריאות לרישיון.

אחרי הרגולציה - היבואן מגיש באמצעות "נציג אחראי" בקשה למשרד הבריאות לרישיון.

שלב 2:

לפני הרגולציה - היבואן מוסר את המוצר לבדיקה על מנת לקבל אישור לבקשה לשיווק המוצר.

אחרי הרגולציה - היבואן מעביר ל"נציג אחראי" מידע על המוצר ומרכיביו והנציג מעדכן את משרד הבריאות דרך האינטרנט.

שלב 3:

לפני הרגולציה - משרד הבריאות בודק את המוצר ומרכיביו ומאשר אותו תוך כמה חודשים.

אחרי הרגולציה - משרד הבריאות מאשר את המוצר תוך 10 ימים.

שלב 4:

לפני הרגולציה - ניתן לשווק את המוצר.

אחרי הרגולציה - ניתן לשווק את המוצר.

רישום  תמרוקים


עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page