top of page

הרגולציה החדשה לרישום תמרוקים

הרגולציה החדשה בענף התמרוקים נועדה להפחית את הנטל הרגולטורי הקיים בענף ולצמצם את העומסים בהליך רישום התמרוקים.

רישום תמרוקים הינו תהליך המתבצע במשרד הבריאות ונדרש מכל מי שמתכוון לייצר, לייבא או למכור מוצרי קוסמטיקה בישראל.

מדיניות התמרוקים החדשה מבוססת על הרגולציה הנהוגה בארצות אירופה (Regulation (Ec) No 1223/2009) וצפויה להקל באופן משמעותי על היצרנים והיבואנים על ידי הפחתת החסמים בשוק.

הרגולציה החדשה בענף התמרוקים נועדה להבטיח את איכות ובטיחות המוצרים המיובאים או המיוצרים בישראל על ידי הגדרת הדרישות הרצויות מהיצרן ומהמשווק.

על פי תקנה 6 (א) בתקנות התמרוקים החדשות לכל תמרוק המשווק בישראל יהא נציג אחראי בישראל.

תפקידו של "נציג אחראי" RESPONSIBLE PERSON) RP) הוא לדאוג שהתמרוק של היצרן או היבואן (אשר מינו אותו כנציג אחראי) עומד בכל הדרישות וההנחיות של משרד הבריאות. בנוסף תפקידו של "נציג אחראי" לייצג את היצרן או היבואן מול משרד הבריאות, צעד אשר חוסך זמן בהליך רישום התמרוקים בישראל ושיווקו של המוצר בשוק.

רגולציה חדשה תמרוקים

עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page